EUWT NOVUM z o.o.
EUWT NOVUM z o.o.

EUWT NOVUM z o.o.

EUWT NOVUM zostało utworzone w celu intensyfikacji, ułatwiania i upowszechniania polsko-czeskiej współpracy transgranicznej na rzecz wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej obszaru działania Ugrupowania. Założycielami i członkami są:

 1. Województwo Dolnośląskie 
 2. Kraj Liberecki 
 3. Kraj Kralowohradecki
 4. Kraj Pardubicki   
 5. Kraj Ołomuniecki 
 6. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa 
 7. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregiony Glacensis
 8. Euroregion Nysa- Stowarzyszenie Regionalne
 9. Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi kłodzkiej- Euroregion Glacensis

Główne obszary działalności obejmują:

 1. rozwój współpracy, zdolności oraz wspólnego wykorzystywania zasobów ludzkich infrastruktury, w szczególności w sektorach takich jak turystyka, kultura, edukacja i ochrona zdrowia, a także na potrzeby badań i rozwoju technologii;
 2. wspieranie i poprawa wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturowych i wspólnego zarządzania nimi, jak również zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym;
 3. zmniejszanie izolacji poprzez poprawę dostępu do usług i sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych, a także transgranicznych systemów i urządzeń dostaw wody i energii oraz zagospodarowania odpadów;
 4. wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, turystyki, kultury oraz handlu transgranicznego;
 5. wspieranie i propagowanie badań, rozwoju technologicznego i innowacji;
 6. wspieranie i propagowanie skutecznej i spójnej współpracy transgranicznej, w tym współpracy prawnej i administracyjnej;
 7. propagowanie integracji transgranicznych rynków pracy;
 8. propagowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia, równości płci i równości szans, szkoleń i integracji społecznej;
 9. wspieranie powiązań pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi;
 10. zapewnienie współdziałania, dialogu oraz warunków sprzyjających debacie politycznej i społecznej;
 11. umożliwienie tworzenia, wnioskowania i realizacji projektów w ramach wspólnie opracowywanej strategii rozwoju.

EUWT NOVUM funkcjonuje od grudnia 2015 r.

 

Osoba do kontaktu:

Klaudia Buss

+48 780 166 533

klaudia.buss@euwt-novum.eu