Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

Pogotowie Ratunkowe Kraju Libereckiego (ZZS LK) to jednostka budżetowa samorządu Kraju Libereckiego. Pogotowie obejmuje zasięgiem swojego działania dawne powiaty Liberec, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou i Semily.
Pogotowie świadczy pomoc przedszpitalną, dysponując 30 załogami wyjazdowymi i 1 śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Na terenie całego kraju libereckiego znajduje się łącznie 14 baz wyjazdowych. Zespoły wyjazdowe składającą się z pracowników medycznych wykonujących czynności ratownictwa medycznego. Zespół wyjazdowy liczy co najmniej 2 osoby. W zależności od składu i charakteru działań zespołu można wyodrębnić zespoły szybkiej pomocy lekarskiej (specjalistyczne), w których skład wchodzi lekarz, oraz zespoły szybkiej pomocy medycznej (podstawowe) składające się z pracowników służby zdrowia o nielekarskim zawodzie medycznym. Zespoły wyjazdowe mogą wykonywać swoje działania także w ramach tzw. systemu Rendez-Vous, gdy na miejscu zdarzenia spotykają się zespoły szybkiej pomocy lekarskiej i szybkiej pomocy medycznej.

Pogotowie Ratunkowe wykonuje poniższe czynności:

  • ciągłe przyjmowanie i ocena zgłoszeń otrzymywanych pod numerem alarmowym 155 oraz z innych centrów operacyjnych Zintegrowanego Systemu Ratownictwa,
  • świadczenie niezbędnej pomocy przedszpitalnej osobom w miejscu zaistnienia poważnego uszczerbku na zdrowiu lub bezpośredniego zagrożenia życia (dalej „miejsce zdarzenia”) oraz w trakcie ich przewozu do docelowej jednostki świadczącej ostrą opiekę stacjonarną,
  • przewozy pacjentów pomiędzy jednostkami świadczącymi ostrą opiekę stacjonarną,
  • segregacja poszkodowanych w wydarzeniach nadzwyczajnych lub sytuacjach kryzysowych,
  • przekazywanie instrukcji dotyczących udzielenia pierwszej pomocy za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej w przypadku, gdy udzielenie pierwszej pomocy niezbędne jest przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia,
  • wykonywanie transportu pacjentów samolotem pomiędzy jednostkami świadczącymi ostrą opiekę stacjonarną, jeżeli istnieje ryzyko związane z opóźnieniem i nie można przewozu zapewnić w inny sposób,
  • wykonywanie transportu tkanek i organów do transplantacji samolotem, jeżeli istnieje ryzyko związane z opóźnieniem i nie ma innej możliwości,
  • segregacja poszkodowanych według kryteriów medycyny ratunkowej w przypadku masowych zdarzeń nadzwyczajnych lub sytuacji kryzysowych.

Świadczenia wszystkich czynności medycznych przez ZZS LK kierowane są przez operatorów medycznego centrum operacyjnego.

Ponadto ZZS LK realizuje akredytowane programy edukacyjne dla pracowników medycznych, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla ogółu społeczeństwa oraz zapewnia nadzór medyczny podczas otwartych imprez kulturalnych, społecznych i sportowych.

Pogotowie Ratunkowe należy wraz z Policją Republiki Czeskiej i Państwową Strażą Pożarną do podstawowych służb Zintegrowanego Systemu Ratownictwa (ZSR).

 

 

 

Osoba do kontaktu:

Veronika Jirková

+420 485 218 540

veronika.jirkova@zzslk.cz