Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śl.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Ząbkowicach Śl.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śl.

SP ZOZ Pomoc Doraźna powstał 01.10.2003 roku jako samodzielna jednostka wyłączona ze struktur PSP ZOZ.

Baza sprzętowa i lokalowa była niewystarczająca, niekompletna i wymagała odbudowy od podstaw. Administracja , biuro wezwań , tabor sanitarny został utworzony i odtworzony od zera, podobnie jak sprzęt medyczny, aparatura medyczna i sprzęt informatyczno-elektroniczny. Elementy wyposażenia pomieszczeń typu biurka, szafy, regały, wyposażenie pokoi zespołów wyjazdowych, zaplecza socjalnego również było zakupione ze środków własnych.

Na szczególne podkreślenie zasługuje zakup:

  • 2 ambulansów medycznych ze środków Starostwa Powiatowego z dopłatą SP ZOZ Pomoc Doraźna 
  • Zakup 3 ambulansów z wyposażeniem ze środków unijnych gdzie beneficjentem było Starostwo Powiatowe.
  • Zakup wyposażenia do ambulansów medycznych tj, pulsoksymetr, ssaki elektryczne, krzesełka kardiologiczne, nosze transportowe, torby ratunkowe, torby reanimacyjne itd.
  • Zakup nowoczesnego sprzętu jednorazowego w miejsce zużytego wielokrotnego użytku tj. rurki intubacyjne, laryngoskopy, rurki krtaniowe, zestawy do wkłuć doszpikowych itd..
  • Zakup programów i sprzętu komputerowego na każde stanowisko pracy wymagające tego sprzętu (dyspozytornia medyczna 2 zestawy, sekretariat, księgowość , kadry i płace, dyrektor itd.) 
  • Zakup umundurowania dla członków zespołów wyjazdowych ( komplety letnie i całoroczne , obuwie itd.) zgodnie ze wzorem  ustanowionym przez MZ ( kilkakrotna wymiana zgodnie z tabelą)
  • Zakup modemów do teletransmisji oraz nagrywania rozmów i pozycjonowania ZRTM .

Organizacja RTM  na terenie Powiatu Ząbkowickiego – zespoły

Zespoły ratownictwa medycznego w strukturach zakładu: 

  • 1 zespół specjalistyczny „ZRTM S” w skład którego wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub  ratownik medyczny, lokalizacja w Ząbkowicach Śl.
  • 2 zespoły podstawowe „ZRTM P” w skład których wchodzi co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny, lokalizacja w Ząbkowicach Śl. oraz filia w Ziębicach

 

Osoba do kontaktu:

Łukasz Chudzikowski

+48 783 800 656

saruman@vp.pl