„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku

„Zespół  Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, jest jednostką medyczną, która świadczy usługi dla mieszkańców powiatu Kłodzkiego. W zakresie usług specjalistycznych świadczy usługi dla ościennych powiatów oraz dla innych pacjentów zgłaszających się do naszej jednostki w tym: obcokrajowców. Dzisiaj dzięki kreatywności zarządzających oraz odpowiedzialnej, zaangażowanej i dbającej o dobro pacjenta załogi „Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku” jest największym w powiecie  kłodzkim i jednym z największych w regionie  pracodawcą.

Obecnie zatrudniamy 885 pracowników w tym: lekarzy 54, inni z wyższym 40, personel średni 335, personel średni inni 82, personel niższy 135, administracja 73, obsługa 84,transport 4,ratownicy i kierowcy 78. Kobiety stanowią  73,9% zatrudnionych ogółem.

Dyrekcja:

Dyrektor – Jadwiga Radziejewska
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Janusz Majdowski
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych Jacek Marcelewicz

Dobro pacjenta najwyższym prawem.

Mamy świadomość, że służymy lokalnej społeczności i staramy się o jak najlepsze wykonywanie naszych zadań. Jako zespół ludzki opieramy nasze działania na wzajemnym szacunku i wsparciu. Każda osoba dokłada starań i wysiłków aby rzetelnie wykonać swoje obowiązki z życzliwością dla innych. Nie jest to łatwa branża, pracujemy od rana do wieczora, wielu spośród nas z wielkim oddaniem. Potwierdzeniem dobrej atmosfery w zespole jest niewielka rotacja personelu. Pozostają   z nami i trwają ci którzy nie lękają się intensywnej i odpowiedzialnej pracy. Nasze starania dotyczące zarówno wykonania jak największej ilości usług, dostępności i otwartości, są czasami dla nas trudne, ale taką mamy misję i tak ją rozumiemy jako publiczny zakład. Swoim pracownikom staramy się tworzyć możliwie dobre warunki do pracy i rozwoju. Wierzymy, że to oni są głównym filarem naszych sukcesów. Dzięki poświeceniu załogi  udało się poprawić wizerunek naszych budynków  poprzez wykonanie termomodernizacji. Nowy sprzęt medyczny zakupiony na  oddziały szpitalne, blok operacyjny, centrum diagnostyczne  skróci czas pobytu na oddziałach i przyczyni się do szybszej diagnostyki. Wyeksploatowany sprzęt został zastąpiony nowym bardziej nowocześniejszym. Dzięki staraniom dyrekcji od lat pozyskujemy sprzęt medyczny od FWOŚP.

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Zespoły Ratownictwa Medycznego:

  • Kłodzko
  • Nowa Ruda
  • Bystrzyca Kłodzka
  • Lądek Zdrój
  • Kudowa Zdrój
  • Duszniki Zdrój

 

Osoba do kontaktu:

Bogusława Kostrzewska

+48 601 746 752

Kostrzewska.boguslawa@zoz.klodzko.pl