Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Pogotowie Ratunkowe Kraju Hradeckiego to jednostka budżetowa powołana przez Samorząd Kraju Hradeckiego. Świadczy usługi ratownictwa medycznego na terenie kraju hradeckiego o powierzchni 4759 km2, który zamieszkuje 550 804 mieszkańców. Głównym zadaniem Pogotowia Ratunkowego KH jest przedszpitalne ratownictwo medyczne świadczone osobom z poważnymi dolegliwościami zdrowotnymi lub znajdującym się w stanie zagrożenia życia, bezpośrednio w miejscu zdarzenia. Pogotowie Ratunkowe należy do podstawowych służb Zintegrowanego Systemu Ratownictwa (ZSR).

Pogotowie Ratunkowe KH ma obecnie 31 zespołów wyjazdowych, które są rozlokowane w 15 bazach wyjazdowych w 13 miastach.  Z tego 10 zespołów jest z lekarzem (specjalistycznych) a 21 zespołów bez lekarza (podstawowych).

Pogotowie Ratunkowe KH świadczy dwie podstawowe usługi medyczne:

Ratownictwo medyczne

Obejmuje ono świadczenie przedszpitalnej opieki medycznej udzielanej pacjentowi bezpośrednio w miejscu zaistnienia poważnego uszczerbku na zdrowiu lub bezpośredniego zagrożenia życia oraz w trakcie jego przewozu do docelowej jednostki świadczącej opiekę stacjonarną w nagłych wypadkach.

Transport pacjentów potrzebujących niecierpiącej zwłoki opieki

To usługa polegająca na transporcie pacjentów potrzebujących niecierpiącej zwłoki opieki pomiędzy placówkami służby zdrowia wyłącznie na warunkach ciągłego świadczenia niezbędnej opieki podczas transportu.

 

Osoba do kontaktu:

Ester Hanušová Wilczek

+420 604 536 870

wilczekes@zzskhk.cz