Kolejne staże wymienne
Kolejne staże wymienne

W dniach 14-17.05.2018 r. w Jeleniej Górze odbyły się staże wymienne w ramach projektu „Jak ratujecie u was?”

Do Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze przyjechało 2 pracowników medycznych z Pogotowia Ratunkowego w Libercu.

Uczestnicy stażu zapoznali się z  Systemem Ratownictwa Medycznego  na terenie województwa dolnośląskiego jak również z podstawami prawnymi działalności Ratownictwa Medycznego w Polsce.

Omówiony został zakres kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych członków Zespołów Ratownictwa Medycznego ZRM jak również standard wyposażenia w pojazdów ratowniczych.

Uczestnicy stażu zapoznali się  ze sposobem realizacji poszczególnych zleceń ratowniczych Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz uczestniczyli w wyjazdach Zespołów Ratownictwa Medycznego.


Zdjęcia


Pozostałe aktualności