Pierwsze staże wymienne za nami
Pierwsze staże wymienne za nami

W dniach 16-19.04.2018 r. w Wałbrzychu odbyły się pierwsze staże wymienne w ramach projektu „Jak ratujecie u was?”

W dniach 16-19.04.2018 r. w Wałbrzychu odbyły się pierwsze staże wymienne w ramach projektu „Jak ratujecie u was?”

Do Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu przyjechało 3 pracowników medycznych z Pogotowia Ratunkowego w Hradec Kralove.

Podczas stażu wymiennego ratownicy medyczni z Czech zapoznali się z  Systemem Ratownictwa Medycznego  na terenie województwa dolnośląskiego jak również z podstawami prawnymi działalności Ratownictwa Medycznego w Polsce.

Omówiony został zakres kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych członków Zespołów Ratownictwa Medycznego ZRM jak również standard wyposażenia w pojazdów ratowniczych.

Uczestnicy stażu zapoznali się  ze sposobem realizacji poszczególnych zleceń ratowniczych Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz uczestniczyli w wyjazdach Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Pozostałe aktualności