Staże wymienne w Libercu
Staże wymienne w Libercu

W dniach 22-25.10.2018 r. w Libercu odbyły się kolejne staże wymienne.

Do Pogotowia Ratunkowego w Libercu wyjechało 2 pracowników medycznych z Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze.

Podczas stażu wymiennego ratownicy medyczni mogli zapoznać się z funkcjonowaniem systemu ratownictwa medycznego na terenie Czech.

Uczestnicy mogli poznać standard wyposażenia  pojazdów ratowniczych na terenie Republiki Czeskiej jak również uczestniczyli w wyjazdach zespołów ratunkowych.                        


Zdjęcia


Pozostałe aktualności