Szkolenie dla ratowników medycznych
Szkolenie dla ratowników medycznych

W dniach 08-09.11.2018 r. w Szklarskiej Porębie odbyło się dwudniowe szkolenie dla ratowników medycznych.

Tematem szkolenia były ZAAWANSOWANE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U OSÓB DOROSŁYCH.

Szkolenie było prowadzone w formule zajęć teoretyczno – praktycznych. Podstawę szkolenia stanowiły ćwiczenia symulowane z wykorzystaniem narzędzi, fantomów, które były  prowadzone w grupach.

Podczas szkolenia omawiane były tematy związane z :

  • rozpoznaniem pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia,
  • identyfikacją przyczyny, wdrożenie działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia.
  • rozwiązywaniem problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krążenia - elementy komunikacji z zespołem, bliskimi pacjenta oraz decyzyjność w sytuacjach nagłych.

W szkoleniu uczestniczyło łącznie 50 osób. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy medyczni z instytucji partnerskich zaangażowanych w projekt tj. z Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze , Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu, Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, SP ZOZ Pomoc Doraźna Ząbkowice Śląskie, Pogotowia Ratunkowego w Libercu, Pogotowia Ratunkowego w Hradec Kralove, Pogotowia Ratunkowego w Ołomuńcu.

Pozostałe aktualności