Kolejny staż wymienny w Jeleniej Górze
Kolejny staż wymienny w Jeleniej Górze

W dniach 20-23.05.2019 r. również czescy ratownicy z Liberca przyjechali do Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze.

Uczestnicy stażu zapoznali się z Systemem Ratownictwa Medycznego  na terenie województwa dolnośląskiego, jak również z podstawami prawnymi działalności Ratownictwa Medycznego w Polsce.

Omówiony został zakres kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych członków Zespołów Ratownictwa Medycznego ZRM jak również standard wyposażenia w pojazdów ratowniczych.

Uczestnicy stażu zapoznali się  ze sposobem realizacji poszczególnych zleceń ratowniczych Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz uczestniczyli w wyjazdach Zespołów Ratownictwa Medycznego.


Zdjęcia


Pozostałe aktualności