Kolejny staż wymienny w Wałbrzychu
Kolejny staż wymienny w Wałbrzychu

W dniach 18-21.03.2019 r. w Wałbrzychu odbyły się kolejne staże wymienne.

Do Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu przyjechało 2 pracowników medycznych z Pogotowia Ratunkowego w Libercu.

Uczestnicy stażu zapoznali się z  Systemem Ratownictwa Medycznego  na terenie województwa dolnośląskiego jak również z podstawami prawnymi działalności Ratownictwa Medycznego w Polsce.

Omówiony został zakres kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych członków Zespołów Ratownictwa Medycznego ZRM jak również standard wyposażenia w pojazdów ratowniczych.

Uczestnicy stażu zapoznali się  ze sposobem realizacji poszczególnych zleceń ratowniczych Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz uczestniczyli w wyjazdach Zespołów Ratownictwa Medycznego.


Zdjęcia


Pozostałe aktualności