Warsztaty w Vrbicy
Warsztaty w Vrbicy

W dniach 28.02-01.03.2019 r. w Czechach w miejscowości Vrbice odbyły się kolejne warsztaty szkoleniowe w ramach projektu.

Uczestnikami byli ratownicy medyczni wszystkich służb ratownictwa medycznego zaangażowanych w ten projekt. Ze strony polskiej obecni byli ratownicy z Jeleniej Góry, Wałbrzycha, Kłodzka i Ząbkowic Śląskich, strona czeska była reprezentowana przez ratowników z  pogotowi województw  Kralowehradeckiego, Libereckiego i Olomouckiego. Pierwszego dnia rano odbyły się wykłady teoretyczne na temat zdarzenia masowego. Po południu uczestnicy podzieleni zostali na trzy grupy i stopniowo przenieśli się do trzech stacji do ćwiczenia likwidacji katastrofy. Drugiego dnia, zarówno do południa, jak i po południu, odbyło się ćwiczenie na temat zdarzenia masowego.

Pozostałe aktualności