Staże wymienne w Wałbrzychu
Staże wymienne w Wałbrzychu

W dniach 10-13.09.2018 r. w Wałbrzychu odbyły się kolejne staże wymienne w ramach projektu „Jak ratujecie u was?”.

Do Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu przyjechało 2 pracowników medycznych z Pogotowia Ratunkowego w Hradec Kralove.

Podczas stażu wymiennego ratownicy medyczni z Czech zapoznali się z  Systemem Ratownictwa Medycznego  na terenie województwa dolnośląskiego jak również z podstawami prawnymi działalności Ratownictwa Medycznego w Polsce.

Omówiony został zakres kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych członków Zespołów Ratownictwa Medycznego ZRM jak również standard wyposażenia w pojazdów ratowniczych.

Uczestnicy stażu zapoznali się  ze sposobem realizacji poszczególnych zleceń ratowniczych Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz uczestniczyli w wyjazdach Zespołów Ratownictwa Medycznego.                        


Zdjęcia


Pozostałe aktualności